Platné od 25.5.2018

Přístup k Vašim osobním údajům

- Kontaktujte nás se svou žádostí e-mailem na adrese info@milly.cz.

Oprava Vašich osobních údajů

- Kontaktujte nás e-mailem na adrese info@milly.cz.

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro cílenou komunikaci a nabídku

- Kontaktujte nás e-mailem s konkrétním požadavkem na adrese info@milly.cz.

Výmaz osobní údajů

- Kontaktujte nás e-mailem na adrese info@milly.cz.

Požadavek na omezení zpracování osobních údajů

- Kontaktujte nás e-mailem na adrese info@milly.cz.

Vznesení námitky proti zpracování osobních údajů

- Kontaktujte nás e-mailem na adrese info@milly.cz.

Požadavek na přenesení osobních údajů k jinému správci

- Kontaktujte nás e-mailem na adrese info@milly.cz.

Podání stížnosti dozorovému úřadu

- Kontaktujte Úřad pro ochranu osobních údajů.